Zníženie energetickej náročnosti v podniku RONA, a.s.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

ZÁPISNICA Z OTVÁRANIA, VYHODNOTENIA PONÚK
A Z VYHODNOTENIA PODMIENOK ÚČASTI
predložených do zákazky na obstaranie zákazky s názvom
Zníženie energetickej náročnosti v podniku RONA, a.s. 3. etapa Logický celok č. 1
ZATEPLENIE – REKONŠTRUKCIA FASÁD A STRIECH ADMINISTRATÍVNYCH BUDOV A VÝROBNEJ HALY / MONOBLOKU RONA, a.s.“

viac v PDF prílohe