VYHODNOTENIE | Zníženie energetickej náročnosti v podniku RONA, a.s. 3. etapa Logický celok č. 2 Zvýšenie energetickej efektívnosti výroby stlačeného vzduchu RONA, a.s.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

ZÁPISNICA Z OTVÁRANIA, VYHODNOTENIA PONÚK  

A Z VYHODNOTENIA PODMIENOK ÚČASTI

predložených do zákazky na obstaranie zákazky s názvom

Zníženie energetickej náročnosti v podniku RONA, a.s. 3. etapa Logický celok č. 2 

Zvýšenie energetickej efektívnosti výroby stlačeného vzduchu RONA, a.s.