VYHODNOTENIE | Zníženie energetickej náročnosti v podniku RONA, a.s. 3. etapa Logický celok č. 1 ZATEPLENIE – REKONŠTRUKCIA FASÁD A STRIECH ADMINISTRATÍVNYCH BUDOV A VÝROBNEJ HALY / MONOBLOKU RONA, a.s.“

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

ZÁPISNICA Z OTVÁRANIA, VYHODNOTENIA PONÚK 

A Z VYHODNOTENIA PODMIENOK ÚČASTI

predložených do zákazky na obstaranie zákazky s názvom

Zníženie energetickej náročnosti v podniku RONA, a.s. 3. etapa Logický celok č. 1

ZATEPLENIE – REKONŠTRUKCIA FASÁD A STRIECH ADMINISTRATÍVNYCH BUDOV A VÝROBNEJ HALY / MONOBLOKU RONA, a.s.“