VYHODNOTENIE | Zníženie energetickej náročnosti v podniku RONA, a.s. 2. etapa Logický celok č. 1: Rekonštrukcia a modernizácia systému osvetlenia 2. etapa

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

ZÁPISNICA Z OTVÁRANIA, VYHODNOTENIA PONÚK
A Z VYHODNOTENIA PODMIENOK ÚČASTI
predložených do zákazky na obstaranie zákazky s názvom
Zníženie energetickej náročnosti v podniku RONA, a.s. 2. etapa Logický celok č. 1:
Rekonštrukcia a modernizácia systému osvetlenia 2. etapa.

 

Záznam z prieskumu trhu