Verejné obstarávanie “Zníženie energetickej náročnosti v podniku RONA, a.s.” – ZRUŠENÉ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Výzva RONA
ZRUŠENIE ZÁKAZKY
Výzva RONA a.s.pdf
Príloha 1: Identifikacia uchádzača.docx
Príloha 2: Návrh na plnenie kriterí.docx
Príloha 3: Čestné vyhlásenie §32f ZVO.docx
Príloha 4a: Výkaz-výmer_Výmena otvorových konštrukcií.xlsx
Príloha 4b: Výkaz-výmer_Rekonštrukcia vykurovania.xlsx
Príloha 4c: Výkaz-výmer_Rekonštrukcia osvetlenia.xls
Príloha 5a: Projektová dokumentácia_Výmena otvorových konštrukcií.zip
Príloha 5b: Projektová dokumentácia_Rekonštrukcia vykurovania.zip
Príloha 5c1: Projektová dokumentácia_Rekonštrukcia osvetlenia.zip
Príloha 6a: Zmluva o dielo vrátane príloh_Výmena otvorových konštrukcií.zip
Príloha 6b: Zmluva o dielo vrátane príloh_Rekonštrukcia vykurovania.zip
Príloha 6c: Zmluva o dielo vrátane príloh_Rekonštrukcia osvetlenia.zip
Príloha 7: Zoznam subdodávateľov.docx
Príloha 8: Vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov – vzor.docx
Príloha 9a: Hodnotnie SMTS_Výmena otvorových konštrukcií.pdf
Príloha 9b1: Hodnotnie SMTS_Rekonštrukcia vykurovania.zip
Príloha 9c2: Hodnotnie SMTS_Rekonštrukcia osvetlenia.zip
Oznámenie o oprave termínu.pdf
Oznámenie o oprave termínu č.2.pdf
Otázky a odpovede
 Linky na foto a video dokumentáciu
Otázky a odpovede v rámci VO ku dňu 21.10.2020
Otázky a odpovede v rámci VO ku dňu 23.10.2020
Otázky a odpovede v rámci VO ku dňu 29.10.2020
Otázky a odpovede v rámci VO ku dňu 3.11.2020
Otázky a odpovede v rámci VO ku dňu 11.11.2020
Otázky a odpovede v rámci VO ku dňu 16.11.2020
Otázky a odpovede v rámci VO ku dňu 25.11.2020