O nás

.

0
ZALOŽENIE

RONA má silnú pozíciu na trhu, kvalifikovaný personál a najmodernejšie technológie. Skláreň v Lednických Rovniach patrí medzi popredných svetových výrobcov bezolovnatého skla známeho ako krištalín.

Skláreň RONA obchoduje so širokým spektrom zákazníkov z celého sveta a poskytuje im služby spojené s vývojom, výrobou a servisom nápojového skla pre domácnosti, hotely, reštaurácie, ako aj pre letecké a lodné spoločnosti. Strojové a ručne vyrábané kalíšky a poháre pokrývajú základnú pozíciu v ponuke nášho sortimentu.

96% produkcie sa vyváža do viac ako 80 krajín celého sveta.
Ročná produkcia sklárne presahuje 60 miliónov kusov skla.

Play Video

Naše produkty sa nachádzajú aj na miestach ako Buckinghamský palác alebo Biely dom.

Sklo z Lednických Rovní sa takisto nachádza aj vo svetoznámej reštaurácií v New Yorku – Rockefeller center´s Rainbow Room. A takisto aj v mnohých luxusných hoteloch po celom svete, napríklad v Dubai alebo Las Vegas.

RONA je dodávateľom skla aj pre letecké spoločnosti, ako napríklad: Emirates, Etihad, KLM alebo Amercian Airlines.

.

Skláreň založil v roku 1892 podnikateľ Jozef Schreiber ako poslednú a najväčšiu skláreň viedenskej spoločnosti Schreiber und Neffen, ktorá mala na svoju dobu najmodernejšie technické vybavenie. Skláreň v Lednických Rovniach je najúspešnejšia slovenská skláreň v histórii.

V roku 1896 zaviedli sklárne založené na Lednických Rovniach technológiu leptania pantografom po vzore anglickej výroby ako prvé na kontinente. V štyridsiatych rokoch minulého storočia sklárne spolupracovali pri tvorbe dekorov s profesionálnymi umelcami Vincentom Hložníkom a Martinom Benkom.

Josef Schreiber 1894
Jozef Schreiber, 1892

Výrobný sortiment sklárne bol od začiatku veľmi široký a rôznorodý. Obsahoval historizujúce, často bohato zdobené kusy, zatiaľ čo v období funkcionalizmu boli vyvinuté jednoduché elegantné poháre a tvary, ktoré boli vyrobené prevažne z číreho hladkého skla a ktoré boli v úplnom súlade s princípmi tohto minimalistického štýlu. 

Tieto línie sa ďalej zdôrazňovali a rozvíjali patentovaním novej ručne vyrábanej technológie, tzv. ťahanej nohy v roku 1956, ktorá je stále jedným z ikonických znakov sklárskych výrobkov z Lednického Rovne.

glass factory Rona Lednicke Rovne
Kaštieľ
1892
RONA začína s výrobou tabuľového skla a úžitkového skla pre domácnosti, ale zameriava sa aj na výrobu nápojového skla a súprav pre veľkých zákazníkov (hotely, kúpele, kaviarne, ...).
1896
Prvé dekorované sklo v tom čase bolo dekorované najmodernejšou technológiou leptania pantografom zakúpenou v Anglicku (prvý anlgický pantograf na Európskom kontinente). Tenkostenné sklo s jemným pantografovým dekorom je jedným z typických výrobkov zo sklárne v Lednických Rovniach.
1902
Zavedenie gilošovej dekorečnej techniky.
1918
Zatvorenie sklárne v Uhrovci a premiestnenie výroby lampových tienidiel (petrolejové lampy), ktoré sa stali významným výrobným a vývozným artiklom.
1956
Uvedenie technológie ťahanej nohy v sériovej výrobe ako prvý na svete (návrhári Hološko-Taraba). Kultový symbol sklenených výrobkov z Lednických Rovní.
1968
Prechod z manuálnej na automatizovanú výrobu.
1981
Zavedenie prvej automatickej výrobnej linky na výrobu fúkaných kalíškov.
1998
Zmena v zložení skloviny na bezolovnatý krištalín.
1998
Začiatok prevádzky automatickej linky na výrobu váz, karáf a mís strojovo fúkanou technológiou.
2001
Zavedením automatickej linky vybudovala továreň celosvetovo jedinečné know-how vo forme sortimentu fúkaných kalíškov známych ako „ťahaná noha“. Táto technológia v kombinácii s dvojitým fúkaním kalíškov bola prvýkrát použitá na svete v sklárňach RONA a vďaka súčasným úspechom a reputácii sklárne je označovaná za najvýznamnejšieho výrobci nápojového skla.
2004
Medzinárodný patent na zloženie skla bez bária. Spolufinancovanie konferencie Memorial Norberta Kreidla 23.-26. 6. 2004 Trenčín, Slovensko.
2007
Zavedenie technológie platiny, ktorá redukuje tzv. líniovú koróziu skla platinou, ktorá zabraňuje prenikaniu žiaruvzdorného materiálu do skla.
2008
Zavedenie automatickej linky na výrobu pohárkov.
2008
Zavedenie unikátnej technológie na opracovanie ústneho okraja laserom, ktorej výsledkom je výnimočné spevnenie ústneho okraju. Realizácia tejto technológie sa ukazuje ako dôležitý prvok v schopnosti presadiť úžitkové sklo v gastronómii, leteckej a lodnej doprave.
2009
Modernizácia ručnej výroby vybudovaním 3 nových článkov pre ručnú výrobu a ich napojenie na taviaci agregát pre automatickú linku, ktorý udržiava energeticky efektivitu pre ručnú výrobu spoločnosti v budúcnosti.
2016
Patentovanie automatickej laderovej kalibrácie produktov.
2016
Zavedenie automatickej kontroly kvality na automatických linkách, ktorá zabezpečuje zvýšenie štandardizácie kvality v prospech zákazníka.
1892
1896
1902
1918
1956
1968
1981
1998
1998
2001
2004
2007
2008
2008
2009
2016
2016