História skla 2021

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Prešovský samosprávny kraj
Krajské múzeum v Prešove
Kaštieľ a archeopark v Hanušovciach nad Topľou
Slovenská archeologická spoločnosť-Komisia HS
RONA a.s. Lednické Rovne
Slovenská sklárska spoločnosť
Fun Glass – TnU AD

Vás pozývajú na podujatie

História skla 2021

piatok 30.7.2021 zapálenie ohňa 18.00 hod.
sobota 31.7. 2021– nedeľa 1.8.2021 od 9.00-18.00 hod.

Ukážky ručnej výroby zo skla a vedecké experimenty s tavbou historického skla
v sklárskej drevom vykurovanej peci postavenej podľa nálezu z 9. storočia.

Rámcový program:
Výroba dutých ozdôb, nádob, vitrážového skla, korálikov keltských, germánskych, slovanských, pravekých spojená s hovoreným slovom a možnosťou individuálneho zapojenia verejnosti. Môžete sa pýtať čo vás zaujíma z historického skla na Slovensku, možno budeme vedieť odpovedať. Sprístupnené budú tiež ukážky výsledkov experimentov so sklom z rokov 2017-2020, ktoré sa realizovali v Hanušovciach. Aktuálne niektoré môžete vidieť na medzinárodnej výstave v MAMUZ/SCHLOSS ASPARN v Rakúsku, kde ako jediné reprezentujú Slovensko ako aj Česko. Po celý čas trvania výroby skla z pece je pre archeológov a iných odborníkov otvorená možnosť individuálnej konzultácie k odbornej problematike konkrétneho historického predmetu (nálezu) zo skla (vrátane fragmentov).

Zanechajte odpoveď