Medzinárodná prezentácia International Year of Glass 2022

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Sledujte ÚŽASNÚ medzinárodnú prezentáciu IYOG2022 (Medzinárodný rok skla 2022), ktorá sa uskutočnila ONLINE vo štvrtok 3. decembra o 14:00 na kanáli YouTube ? https://youtu.be/A6ZEaWvlz6k.
Veríme, že odkaz, prečo je sklo dôležité budete šíriť spolu s nami. Ďakujeme ?, že sa podieľate na našom spoločnom sne, aby rok 2022 bol organizáciou OSN vyhlásený za Medzinárodný rok skla (IYOG2022).
List Prezidentky ICG Alicie Durán, v ktorom pozýva na sledovanie celosvetovej prezentácie projektu IYOG2022 ? bit.ly/2JDImmm
Watch the AMAZING international presentation IYOG2022 (International Year of Glass 2022), which took place ONLINE on Thursday 3 December at 14:00 on the YouTube channel https://youtu.be/A6ZEaWvlz6k.
We believe the link why glass is important will be spread along with us. Thank you for participating in our common dream of making 2022 the International Year of Glass (IYOG2022). Letter from ICG President Alicia Durán inviting her to watch the worldwide presentation of the IYOG2022 project bit.ly/2JDImmm

Zanechajte odpoveď