Zníženie energetickej náročnosti v podniku RONA, a. s.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

 

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti v podniku RONA a.s.
Kód projektu: 310041W929
Zazmluvnená výška NFP 444 112,44 €
Dátum začatia realizácie projektu 04/2021
Dátum ukončenia realizácie projektu 07/2022

 

Popis projektu:

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti v podniku RONA a.s. Dosiahnutie tohto cieľa bude realizované prostredníctvom realizácie 3 opatrení zahŕňajúcich

  1. výmenu existujúcich oceľových fasádnych výplni za plastové profily s izolačným dvojsklom a trojsklom, výmenu interiérových a exteriérových parapetov ako súčasť montáže okien, výmena/náhrada exteriérového a interiérového tienenia ako súčasť montáže okien,
  2. rekonštrukciu a modernizáciu vykurovacieho systému, za účelom racionalizácie činnosti existujúceho teplovodného systému vykurovania s cieľom znížiť spotrebu energií,
  3. kompletnú výmenu systému osvetlenia za energeticky efektívnejší, inštalácia LED svietidiel so systémom riadenia, energetickým monitoringom.

Opatrenia vychádzajú z realizovaného energetického auditu vypracovaného odborne spôsobilou osobou. Miestom realizácie sú Lednické Rovne v okrese Púchov. Výsledkom projektu bude najmä zníženie primárnych energetických zdrojov o 4 218,602 MWh/r a odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov o 672,713 t.

www.op-kzp.sk

www.siea.sk

www.partnerskadohoda.gov.sk

Leave a Replay